Prosta Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Prosta
  • właz kanału
  • powstanie w getcie
  • konspiracja
  • konspiracja żydowska
  • przejście 10 maja 43

  • 70,71,98