Prosta Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Prosta
  • Gimnajum Zgromadzenia Kupców
  • inna
  • powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe
  • tu na placu w pobliżu ruin gimnazjum koczowały setki osób w sierpniu 44, także Anna Winawer i reszta Żydów ukrywających się do 7 sierpnia na Ciepłej, po pożarze budynku na Ciepłej. Po kapitulacji powstania Anna i jej towarzysze ukrywają się tu głęboko w piwnicach aż do wyzwolenia

  • 162,163