Promyka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Promyka
  • 43
  • piwnica
  • powstanie warszawskie
  • pomoc
  • konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa, znajomi
  • Piwnica na Promyka 43 w domu, w którym ukrywała się Tosia Goliborska po wyjściu z getta. Po powstaniu warszawskim mieszkało w niej 15 osób.