Powiśle Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Powiśle
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • miejsce zamieszkania Henryka Rudnickiego po ucieczce z getta w listopadzie 1942

  • 43