Powązki Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powązki
  • Powązki
  • cmentarz
  • inna
  • życie prywatne/życie codzienne
  • dzieci
  • nocuje w grobowcu Jurek i Władek latem 43

  • 46,47