Południowa Spoza Warszawy

 • NIE
 • Spoza Warszawy
 • Południowa
 • 28
 • Łódź
 • przed gettem
 • mieszkaniowe
 • poza Warszawą
 • dom ojca Autora, wielki - 13 okien z frontu. Gabinet autora

 • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 11