Polna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Polna
 • 44
 • Mieszkanie siostry Mieczysława Chyżyńskiego
 • na powierzchni
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Mieczysław Chyżyński zaczyna się domyślać, że Zofia Rudnicka, która mieszka u jego siostry to Zofia Hausman.

 • Str. 120 (10) – 121 (11)