Pfeifera Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Pfeifera
  • Łódź
  • przed gettem
  • mieszkaniowe
  • poza Warszawą
  • samotny, drewniany dom, 4 pokoje - mieszkają Reichertowie

  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 22