Pawia Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Pawia
  • W lokalu gdzie przed wojną mieściła się organizacja,,Tumkej Enaim"
  • w getcie
  • społeczne
  • kuchnie ludowe
  • Największa w getcie popularna kuchnia. Była tam maszyna do obierania kartofli, urządzenia do mycia naczyń. Kuchnia ta wydawała najwięcej zup, około 4000 porcji dziennie

  • s.69