Otwock Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • Otwock
  • Sanatorium samorządowe
  • na powierzchni
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, choroby, gestapo/żandarmeria, inna pomoc, konspiracja polska, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Julian Grobelny zostaje przewieziony do sanatorium w Otwocku.

  • Str. 1