Orla Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Orla
  • gospodarcze
  • handel
  • połowa nieruchomości należy do Chaskielewiczów, w maju 44 zawierają umowę o sprzedaż ze Stanisławem B.

  • 61