Okopowa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Okopowa
  • ulica
  • przed gettem, w getcie
  • administracyjne
  • komunikacja, ulica
  • w wyjaśnieniu do zarządzenia z 19.08.40 jako granica obszaru zamkniętego; 11.09.41 - w związku ze zmianą granic projekt budowy muru na Okopowej i mostu przez Okopową na cmentarz; 11.10.41 - plan budowy murów na Okopowej (przez przed. aryjskie); 6.11.41 skończono budowę muru

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [143;, 214;, 221;, 226]