Ogrodowa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Ogrodowa
  • 29
  • w getcie
  • społeczne
  • działacze, konspiracja, mieszkaniowe
  • Mieszkanie Basi i Adolfa Bermanów, na terenie dużego getta, które służyło jako chwilowe miejsce postoju dla towarzyszy i przyjaciół, uciekinierów z różnych miejscowości. Mieszkanie to składało się tylko z dwóch pokoi. Jeden z nich zajmowali Bermanowie, a drugi służył znajomym. Między innymi mieszkała tam, przez krótki czas, do momentu otrzymania mieszkania, siostra E. Ringelbluma- Giza- z dzieckiem.

  • str.56,57