nn Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nn
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • handel, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, znajomi
  • Beldykier i Kaczor zaproponowali Józefowi Kolasińskiemu tranzakcję: kupno ziemi w Rzeszy Niemieckiej na kwotę 35 tyś. Kolasiński zgodził się na tę tranzakcję, pomimo że nie miał żadnej gwararancji. Umowa była ustna i nielegalna, bo handel ziemią przez Żydów czy Polaków był karany.