nn Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nn
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • W czasie wielkiej akcji wysiedleńczej w gettcie Józef Kolasiński znalazł dwóch swoich znajomych: Beldykiera i Kaczora i zaproponował im pomoc.