nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • nieznana
  • w mieszkaniu
  • przed gettem
  • działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe
  • dzieci, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa
  • Na budynek w którym mieszka Dorothy Adams (Danusia Czarny) spada bomba. Dorothy wraz z rodzicami zostaje przysypana gruzami w piwnicy. odkopanie ich zajmuje sąsiadom cały dzień.