nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mokotów
  • nieznana
  • inna
  • powstanie warszawskie
  • pomoc
  • inna pomoc, RGO
  • Kuchnia RGO dla ludności warszawskiej.