nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nieznana
  • na ulicy
  • na powierzchni
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, szantaż, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, praca, szantażysta/szmalcownik, znajomi
  • Szantażowana Hinda Malachi odnajduje Edzię Drach na spacerze z dzieckiem, którym się opiekuje; prosi Edzię o pomoc.

  • Str. 4 – 5