Nowolipki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nowolipki
  • 22
  • w getcie
  • społeczne
  • adres, dzieci, kuchnie ludowe, nauka, pedagodzy
  • Mieściła się tu kuchnia dla dzieci, gdzie prowadzono z dziećmi pracę wychowawczą w języku hebrajskim

  • s. 69