Nowolipie Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nowolipie
  • w getcie
  • społeczne
  • działacze, mieszkaniowe
  • Mieszkał tu znany działacz Poalej Syjon-lewicy Sz. Zagan

  • 190