Niska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Niska
  • narożny dom, ostatnie piętro
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • Werterfassung
  • magazyny Werterfassung

  • 89