Nieznane [szpital] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Nieznane [szpital]
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, pomoc
  • choroby, inna pomoc, medyczne, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów
  • Szpital do którego Zygmunt Szczękulski przyprowadza jednego z braci Celnik, postrzelonego przez Polaków mordujących Żydów w ruinnach getta. Lekarz wyjmuje mu odłamki nabojów z szyi, i ostrzega, że ci Polacy już go w tym szpitalu szukają, więc powinien szybko się gdzieś ukryć.