Nieznana Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • W kawiarni
  • na powierzchni
  • w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • atmosfera, autor, inteligencja, młodzież, policja żydowska, usługi, wokół autora, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
  • Marek Rudnicki robi portret na prośbę oficera żydowskiej policji.

  • Cz. 2 filmu