Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • Znajdował się tu jeden z centowskich domów dziecka, w okolicach W-wy , do którego wysyłano sieroty z getta . Wszystkie zginęły podczas pierwszej akcji, większość na miejscu.

  • str.108