Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • nieopodal dworca kolejowego
  • Mieści się fabryka - olbrzymi obszar, ogrodzony i strzeżony, z wysokimi kominami. Pracują w niej dwaj żydowscy działacze podziemia, których szuka Władka. Jej robotnicy to osadzeni w obozie częstochowscy Żydzi. W jednym z domów gospodyni wynajmuje pokoje szmuglerom.

  • 305-309