Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • Kraśnik
  • Kraśnik na Lubelszczyźnie, gdzie Benjamin Babic zaciągnął się do polskiego wojska i gdzie ślad po nim zaginął.

  • 134