Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • kibuc Afikim
  • Kibuc, do którego trafia część Żydów - uchodźców z Europy.

  • 126