Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • Rotterdam, Holandia
  • Miejsce tułaczki więźniarek Neustadt. Troskliwie opiekuje się nimi holenderska rodzina.

  • 122