Nieznana Brak informacji

  • TAK
  • wysiedlenie
  • policja żydowska, wysiedlenie
  • Blokady ulic w czasie I akcji.

  • 36