Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • na powierzchni
  • działania Polaków, pomoc, szantaż, szmalcownictwo, śmierć, życie prywatne/życie codzienne
  • antysemityzm, atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, koszty, pomoc długotrwała, pomoc od Żydów, szantażysta/szmalcownik, z papierami aryjskimi
  • Dawna niania i służąca Kurzmanów szantażuje swoich dawnych podopiecznych, kuzynów Aliny Grelewskiej.

  • Str. 10 – 11 (9 – 10)