Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • w mieszkaniu
  • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Sekretarką Juliana Grobelnego zostaje Jadwiga Staweno.

  • Str. 2