Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, znajomi
  • Julian Grobelny uczy Michała Klepfisza produkować bomby trotylowe.

    Prawdopodobnie dzieje się to w lokalu PPS-WRN przy ul. Ludwiki na Woli.

  • Str. 4