Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • W pobliżu getta
  • na powierzchni
  • w getcie
  • działania Niemców, działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gestapo/żandarmeria, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc rzeczowa, znajomi
  • Stanisław Chmielewski chce z matką przemycić do getta paczki w Wigilię, natykają się na patrolującego żandarma.

  • Str. 15 – 16