Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wysypisko śmieci
  • na powierzchni
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc rzeczowa, znajomi
  • Stanisław Chmielewski organizuje przerzuty żywności dla znajomych w getcie, paczki przewożą śmieciarze.

  • Str. 14 – 15