Nieznana [ulica przy getcie] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Nieznana [ulica przy getcie]
  • powstanie w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa
  • Wacek przychodzi do getta w mundurze polskiego policjanta razem ze swoją żoną. Żona Wacka przebiera Helę tak, aby nie wyglądała na Żydówkę. Zakrywa jej włosy beretem i przy twarzy karze trzymać chusteczkę. To jest naturalne, ponieważ w getcie trwa powstanie i nieustanne pożary zmuszają wszystkich mieszkańców Warszawy do oddychania przez chustki. Wyprowadzają w ten sposób Helę Cukierman z getta.