Nieznana [mur getta] Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nieznana [mur getta]
  • wysiedlenie
  • działacze, dzieci, wyjście z getta
  • wyjście z getta