Nieznana [mieszkanie Goldszwarców] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Nieznana [mieszkanie Goldszwarców]
  • w mieszkaniu
  • po wojnie
  • mieszkaniowe, życie prywatne/życie codzienne
  • z papierami aryjskimi
  • Po wyzwoleniu ojciec Heli Cukierman/Goldszwarc wraz z córką, bratem i kuzynem zajęli mieszkanie, które nie było zniszczone.