Narutowicza Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Narutowicza
 • 75
 • Łódź
 • przed gettem
 • działania Niemców
 • gestapo/żandarmeria, poza Warszawą
 • Gestapo

 • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 12