Nalewki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nalewki
  • 23
  • w getcie
  • społeczne
  • działalność, konspiracja, młodzież
  • Mieściło się tu naczelne centrum organizacji Haszomer Hacair w getcie, przy miejskim kibucu tej organizacji. Była tu też czynna duża kuchnia dla 1000 pionierów "haszomer".Tu był również miejski kibuc prowadzony przez syjonistyczną organizację młodzieżową GORDONIA

  • 211,217,