plac Muranowski Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • plac Muranowski
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • śmierć
  • w czasie powstania w getcie Niemcy zastrzelili tu grupę Żydów obcokrajowców, ok. 50-60 osób

  • Lewin, Adolf, relacja 301-1236