Wynajęty pokój pod Warszawą Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • Wynajęty pokój pod Warszawą
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , poza Warszawą
  • Wynajęty pokój z kuchnią w którym ukrywa się rodzina Czarnych w podwarszawskiej miejscowości.