Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • schron
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • kryjówka
  • mieszkają Berlandowie przed powstaniem, schron wykryty 29 kwietnia 43

  • 10-83