Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • róg Zamenhofa
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • próby ratunku, terror, ulica
  • autor pamiętnika pt. "Noc na dzień 18 maja" usiłował w nocy przed powstaniem wydostać się z getta; na rogu Muranowskiej i Zamenhofa strzelał do niego Łotysz;

  • 64,65