Muranowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 6
  • w getcie
  • działania Polaków, konspiracja
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska
  • u dozorcy domu punkt przemytu broni do getta

  • 45