Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 6
  • przejście kanałami
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • komunikacja, konspiracja, wyjście z getta
  • 242