Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 6
  • bunkier
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • konspiracja, kryjówka, opór zbrojny, szmugiel
  • bunkier Ele Frydmana, gdzie miał telefon i kontaktował się ze stroną aryjską w sprawie szmuglu; w czasie powstania był tu magazyn broni przeszmuglowanej ze strony aryjskiej

  • Kowalski, Roman, relacja 301-565