Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 44
  • mieszkanie Lutka Rotblata
  • powstanie w getcie, w getcie
  • społeczne
  • kryjówka, opór zbrojny
  • była tu kryjówka bojowców ŻOB

  • 242