Muranowska Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Muranowska
 • 44
 • mieszkanie na czwartym piętrze
 • w getcie, wysiedlenie
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, mieszkaniowe, młodzież
 • miejsce, gdzie po wielkiej akcji mieszkał Lutek Rotblatt z matką i Dolcią ( pracownicą sierocińca). Mieszkanie składało się z małego pokoju i kuchni. Odbywa się tam szkolenie młodzieży - uczą się posługiwać bronią i czytają o zasadach walk ulicznych. Tam przyprowadzona na pewien czas postrzelona podczas ucieczki z wachy Helena R-S. Tam leży wydobyty z gestapo Jurek Willner, tam lekarz operuje mu palec u nogi, tam jest pielęgnowany przez Marię Rotblatt i Helenę R-S.

 • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • 79