Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 42
  • od frontu
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe
  • jesienią 42 mieszkali Jaszuński, Zundelewicz, Hurwicz, Kirszblum,Nossig

  • 181