Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 42
  • powstanie w getcie, w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • kryjówka, życie prywatne
  • dom spalił się 27 IV-43, tutaj w październiku 42 wzięli ślub Marian Berland i Maria

  • 49,50,111